avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672

Gladiatōrē

Lead

Jun 23 09 12:34 PM

Tags : :

Nakakalungkot na ang bunga ng kasalanan na nagdala sa tao sa kapahamakan at kamatayan hanggang sa pagtungo sa impyerno.

Ang kasamaan, ka immoralidad, mga pagpatay, pagnanakaw, korupsyon, prostitusyon, droga, sigarilyo, alak, sugal at iba pa na nagdala ng kahirapan o parusa o sumpa.

Ang mga lumalalang karamdaman at mga bagong sakit na di malunasan, digmaan o alitan, diskriminasyon o dibisyon at kasiraan maging ng sarili.

Sa mga maling imahinasyon, ilusyon, mga pagkukunwari at kasinungalingan… maagang pag- aasawa at pagkasira ng kinabukasan na lahat ng yan ay naging parte ng lipunan.

Paano makakamit ang pagbabago? Pagkakaisa? Kapayapaan at pag- unlad ng bayan?
May pag- asa pa ba? Habang buhay nalang bang magiging ganito? At walang kikilos?

Magsisimula yan sa atin, kung makikita natin ang realidad, malaman ang katotohanan, lumakad sa katwiran.

Ang Diyos na buhay at kumikilos sa mga kaparaanang mabuti at mahiwaga na di abot ng tao… Siya na Spiritu sa tatlong persona na dakila at nakababatid ng lahat ay nariyan lagi.

Nag- iingat sa Kanyang mga anak sila na mga tinawag at pinili noon pa mang una,
“Alam Niya ang Kanyang mga tupa, ang mga tupa na nakikinig at sumusunod sa Kanya.

Ang bayang Israel at mga Tunay na Kristiano na naligtas sa pamamagitan ni Hesus.
Na may buhay na walang hanggan sa langit at mabubuhay kasama niya magpakailanman.


Nasusulat sa kasaysayan at sa Salita ng Diyos na banal, ang Bibliya…
Sa gabay ng Banal na Spiritu na siyang nagbibigay ng kapahingaan at comfort.

Nawa’y lahat n gating mga kababayan at lahat ng tao sa daigdig ay magising at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban bago pa siya bumalik upang humatol at gumantimpala.

Special message from: Baptist Church

Visit: www.christianster.com for more info…

Written by: James307

(“Relation to God not religion, Please… if you love your family, friends and fellow tell them this good news… or else you’ll be selfish and do not love them…”)

06- 23- 09/ Angeles City Pampanga, Philippines.
Quote    Reply   

#3 [url]

Jul 26 09 4:53 PM

Re: Ang mga nangyayari ay may dahilan at hangganan

James307 wrote:
Nakakalungkot na ang bunga ng kasalanan na nagdala sa tao sa kapahamakan at kamatayan hanggang sa pagtungo sa impyerno.

Ang kasamaan, ka immoralidad, mga pagpatay, pagnanakaw, korupsyon, prostitusyon, droga, sigarilyo, alak, sugal at iba pa na nagdala ng kahirapan o parusa o sumpa.Pero sino nga ba ang nagdala ng mga binanggit mo, ano ang ginagawa ng mga kinabilangan mo upang sugpuin ito?


James307 wrote:

Ang mga lumalalang karamdaman at mga bagong sakit na di malunasan, digmaan o alitan, diskriminasyon o dibisyon at kasiraan maging ng sarili.

Sa mga maling imahinasyon, ilusyon, mga pagkukunwari at kasinungalingan… maagang pag- aasawa at pagkasira ng kinabukasan na lahat ng yan ay naging parte ng lipunan.


May dahilan ang lahat kung bakit nangyayari ang sinasabi mo diyan kaibigan James, pero hindi mo ba naiisip na marami din kabataan ang maagang nabubuntis na walang mga asawa, ano ba ang dahilan at nangyayari iyan.


James307 wrote:

Paano makakamit ang pagbabago? Pagkakaisa? Kapayapaan at pag- unlad ng bayan?
May pag- asa pa ba? Habang buhay nalang bang magiging ganito? At walang kikilos?

Magsisimula yan sa atin, kung makikita natin ang realidad, malaman ang katotohanan, lumakad sa katwiran.


Tama ka na sa pagkakaisa sa pagkilot at pagsugpo ang tanging mabisang paraan, ngunit ano ang pagagalawin mo upang masugpo ang mga ito?


James307 wrote:

Ang Diyos na buhay at kumikilos sa mga kaparaanang mabuti at mahiwaga na di abot ng tao… Siya na Spiritu sa tatlong persona na dakila at nakababatid ng lahat ay nariyan lagi.


Ano kamo, tatlong personaJames307 wrote:

Nag- iingat sa Kanyang mga anak sila na mga tinawag at pinili noon pa mang una,
“Alam Niya ang Kanyang mga tupa, ang mga tupa na nakikinig at sumusunod sa Kanya.

Ang bayang Israel at mga Tunay na Kristiano na naligtas sa pamamagitan ni Hesus.
Na may buhay na walang hanggan sa langit at mabubuhay kasama niya magpakailanman.Papaano ba daw maliligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan, sa pamamagitan lang ba ng pananampalataya kay Hesus o ang pagsunod sa kautusan.


James307 wrote:

Nasusulat sa kasaysayan at sa Salita ng Diyos na banal, ang Bibliya…
Sa gabay ng Banal na Spiritu na siyang nagbibigay ng kapahingaan at comfort.

Nawa’y lahat n gating mga kababayan at lahat ng tao sa daigdig ay magising at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban bago pa siya bumalik upang humatol at gumantimpala.

Special message from: Baptist Church

Visit: www.christianster.com for more info…

Written by: James307

(“Relation to God not religion, Please… if you love your family, friends and fellow tell them this good news… or else you’ll be selfish and do not love them…”)

06- 23- 09/ Angeles City Pampanga, Philippines.[/b]


Nararapat lang na sundin kung ano ang ipinagbabawal ng Diyos upang higit na makamtan ang kapayapaan kaibigan, kasi kahit sabihin mong nananampalataya ka ngunit hindi mo isinasagawa ang lahat ay useless parin ito.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#5 [url]

Nov 19 09 5:43 AM

mmm kung ang tunay na kahulugan ng christian ay ang pagsunod sa mga aral at turo ni Hesus (AS) (tulad ng sambahin lamang ang nag-iisang Dityos, sundin ang batas nito, mag-ayuno, tumulong sa kapwa, maging patas, ipatupad ang batas ng Diyos) well matatawag mo kaming mga muslim na geniune christian pero hindi ang salitang iyan ang ginamit ng Allah kundi ang salitang"Muslim" at "Islam" dahil ang itinuro ni hesus (AS) ay ang aral na ibig ipahatid ng Allah (Diyos) sa Kanyang mga nilalang kung kaya't ang aral ay hindi natatakdaan ng kung sino ang nagpahatid nito tulad ni hesus, dahil kung iyan ang gagamitin namin (mga muslim) na batayan masasabi naming may mga davidian pala, at moseian, at abrahemian gayong iisa ang mensahe ng kanilang mga aral

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   

#7 [url]

Nov 20 09 2:11 AM

James307 wrote:
http://relihiyon.10.forumer.com/viewtopic.php?t=1470Pakisagot mo na lang si Theoden, huwag mong idaan sa IGNORAN "TE"

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   

#8 [url]

Nov 21 09 3:42 PM

ang ganda naman ng sagot mo james isang link, di kaba capable sumagot ng few sentences lang? Tama ba ang sinabi ko dito at hindi mo kayang irefute?

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#9 [url]

Dec 3 09 1:48 PM

kung hangarin ng muslim eh mabuti edi maganda ito ay nakiisa sa hangarin na mapabuti ang tao, pero set aside ang truth dito, pinag uusapan natin eh yung katwiran, kung magtatalo talo lang tayo about sa beliefs at patunayan natin ang ang mga sarili nating katotohanan galing sa paniniwala natin, wala tayong matatapos. ang mahalaga eh respect at peace.

pakita mo sa testimony mo ang paniniwala mo.

hindi makipagtalo para patunayan mo lang na tama ka.

Quote    Reply   

#10 [url]

Dec 3 09 2:33 PM

sino ba ang nakipagtalo sa iyo james? inuulit ko sa iyo kailan namin tinira ang mga posts mo dito hindi bat ang mga kapatiran mo sa kakristianuhan ang tumitira sa iyo? Ngayon biglang isang araw naglabas ka ng hindi magandang saloobin laban sa aming mga muslim ibalik ko ngayon ang tanong sa iyo sino ang nagpakita ng hindi maganda dito sa forum ikaw o kami ni harballah, sagot!

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   

#11 [url]

Dec 4 09 12:00 AM

James307 wrote:
kung hangarin ng muslim eh mabuti edi maganda ito ay nakiisa sa hangarin na mapabuti ang tao, pero set aside ang truth dito, pinag uusapan natin eh yung katwiran, kung magtatalo talo lang tayo about sa beliefs at patunayan natin ang ang mga sarili nating katotohanan galing sa paniniwala natin, wala tayong matatapos. ang mahalaga eh respect at peace.
pakita mo sa testimony mo ang paniniwala mo.

hindi makipagtalo para patunayan mo lang na tama ka.


Sa tingin mo ay ang hangarin namin dito ay masama, hindi naman namin tinutuligsa ang mga kristiyano kung hindi nila kami tinutuligsa.

Kaya mo bang sabihin ang sinabi mo dito doon sa pinanggalingan mo (BEREANS/BARM).

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#13 [url]

Jan 7 10 1:12 PM

harballah matagal ng napatunayan ang barm...

kaya nga gumawa ako ng peace thread para sa ating lahat.

if tinanggap mo hindi man ang sinasabi sa Barm we just live our opinion...

no debate no hurts

Quote    Reply   

#14 [url]

Jan 8 10 3:46 AM

James307 wrote:
theoden

hindi ko alam na tinitira ako ng kapwa ko Kristiano...

saan?


Sino ba ang pumupuna sa inyo dito Muslim lang ba?

James307 wrote:
harballah matagal ng napatunayan ang barm...

kaya nga gumawa ako ng peace thread para sa ating lahat.

if tinanggap mo hindi man ang sinasabi sa Barm we just live our opinion...

no debate no hurts


Kaya mo bang dalhin ang peace na iyan sa BARM, hindi ba magandang ipahayag na lang ang bawat paniniwala ng bawat isa at hayaan ang ibang pag-aralan ito, kasi sa nakikita ko doon ay hindi po ganyan ang nangyayari, tanging ang BARM lang ang tama.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#15 [url]

Jan 13 10 2:57 PM

sa totoo lang mas nahirapan ako sa site na ito na i win ang mga tao.

well maybe kailangan kong magpatuloy.

unawain natin ang bawat isa.

Quote    Reply   

#16 [url]

Jan 14 10 2:50 PM

James307 wrote:
sa totoo lang mas nahirapan ako sa site na ito na i win ang mga tao.

well maybe kailangan kong magpatuloy.

unawain natin ang bawat isa.


Anong klaseng win kasi ang gusto mong mangyari, kasi kung win para maging mapayapa ang lahat, isa lang ang solusyon ang irespeto ang pananampalataya ng ibang tao.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#17 [url]

Jan 18 10 6:49 PM

i find this site very challenging harballah.

don't worry in God's time mangyayari ang lahat ayon sa tinakda.

basta maghintay tayo at patuloy mag aral sa salita ng Diyos at sa buhay na ito.

Quote    Reply   

#18 [url]

Jan 19 10 12:06 AM

James307 wrote:
i find this site very challenging harballah.

don't worry in God's time mangyayari ang lahat ayon sa tinakda.

basta maghintay tayo at patuloy mag aral sa salita ng Diyos at sa buhay na ito.


Respect other faith ang tanging daan upang mapagtagumpayan mo ang inaasam mo, approach in the nice way.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#19 [url]

Jan 19 10 7:16 PM

aanhin mo pa ang respeto kung pupunta ka naman sa impyerno?

aanhin pa ang pangangaral ng Salita ng Diyos- Ebanghelyo kung tinakda na sa impyerno ang sinasabihan?

Quote    Reply   

#20 [url]

Jan 20 10 12:13 AM

James307 wrote:
aanhin mo pa ang respeto kung pupunta ka naman sa impyerno?

aanhin pa ang pangangaral ng Salita ng Diyos- Ebanghelyo kung tinakda na sa impyerno ang sinasabihan?


Bakit sino ba ang pupunta sa impiyerno iyong bang nangangaral o iyong pinapangaralan?

So, dapat pala insultuhin mo ang hindi mo kapanampalataya ganoon ba ang gusto mong sabihin ?

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help