Remove this ad

#41 [url]

Jul 11 11 6:46 PM

James307 wrote:
Hindi ako umiiwas... diretso ang usapin nililiko niyo.


ayan kapag tagalog ay galing sa iyo para lang sumagot sa sinasabi namin pero kung tungkol sa aral english kasi galing sa cut, copy and paste

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
Remove this ad

#42 [url]

Jul 11 11 6:47 PM

theoden wrote:
tanggap kaya ang prayer mo? di mo nga alam kung sino ang tunay na diyos eh.


Iyong Diyos niya nagdarasal din sa tunay na Diyos :cool:

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#43 [url]

Jul 14 12 10:59 PM

Hindi niyo nakuha ang ibig sabihin nun...

si Hesus ay bumaba sa lupa sa katawang tao upang tuparin ang propesiya o ang pagtubos sa mundo at ang kaligtasan sa mga sasampalataya sa Kanya sa mga hudyo at sa mga hentil.


Mga Taga-Filipos 2:6-11

Ang Salita ng Diyos (SND)

6 Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos. 7 Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kaniyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. 8 Yamang siya ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. 9 Kaya nga, siya naman ay lubhang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. 10 Ito ay upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa.

Quote    Reply   
Add Reply

Quick Reply

bbcode help