Remove this ad

#41 [url]

Jun 27 11 1:29 AM

James307 wrote:
sino namang binastos ko?

dalawa pa kayo.

sinong nagtatawa sa akin? yun bang mga atheist, pilosopong tao?


Baba (Father) hindi mo ako sinagot ng deretsahan, anong personal attack namin sa iyo ??:

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
Remove this ad

#42 [url]

Jun 27 11 7:52 AM

ha ha duling yata yang si james eh. di yata alam ang rule sa pagsagot sa nagtatanong. sa kanya kapag nagtanong ka ibabalik lang niya ang tinanong sa iyo. Pag sinabi mo sa kanya"mali ka" imbes na sabihin niya "di ako mali no" instead ang sasabihin niya sa iyo " bakit ikaw di ka mali?" ha ha ha haaaaaist kagaling

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#43 [url]

Jul 10 11 10:54 PM

"Let us trust Christ alone our redeemer and not on our own work for we cannot be perfect to obey all the commandment of God- Christ paid it all and finish it on the cross of Calvary..."

Quote    Reply   
Remove this ad

#44 [url]

Jul 11 11 5:37 PM

iwas, iwas, iwas

Say (Mohammad):"O people of the Scripture (Jews and Christians)! Come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah (alone), and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords besides Allah.: Then, if they turn away, say: "Bear witness that we are Muslims." Qur'an 3:64

Quote    Reply   

#45 [url]

Jul 11 11 6:45 PM

Hay! hanggang kailan ba tayo magpatintero kay pastor james, kailan kaya niya tayo sasagutin ng deretsahan.

Chapter 112 (Suratul Ikhlas)

In the name of Allah, the Benificent, the Merciful

112.1-4 . Say : He is Allah , the One! Allah , he eternally Besought of all! He begetteth not nor was begotten. And there is none comparable unto Him .

image

Quote    Reply   
avatar

James307

Primus Pilus

Posts: 672 Gladiatōrē

#46 [url]

Jul 14 12 11:00 PM

Kundi pamimilosopo ang ginagawa niyo eh pagmamagaling... kaya tingin niyo tuloy kayo ang tama...

kailangan ng masusing pag-aaral at pang unawa sa Bibliya bago mag react.

Quote    Reply   
Remove this ad
Add Reply

Quick Reply

bbcode help