Lead

Oct 9 12 12:03 AM

Tags : :

HINDI MO MADADALA ANG PERA MO SA LANGIT...“Tanggapin mo si HESUS bilang iyong Panginoon at tanging Tagapagligtas…” TAYO NA SA PAGBABAGO...

YES TO INTERNET FREEDOM! BUT NO TO CYBER BULLYING AND CRIMES IN THE INTERNET LIKE SCAM! GAMITIN NATIN ANG KALAYAAN AT KARAPATAN SA TAMA AT MABUTI...

(Pls. have patience reading this inspiring message kahit ilang minute lang, click continue reading for the complete article…)

Lahat ng bagay sa mundo ay TEMPORAL lamang at lilipas… lahat ng tao ay papanaw at magbibigay sulit sa harapan ng Diyos o ng manlilikha… this is not about religion o pananakot but this is SPIRITUAL TRUTH na dapat malaman mo at ng mga tao noon pa man pinaalam na ito ng Diyos sa mga tao.

IPAKITA MO SA IBA KUNG KRISTIANO KA MAN, TUMAYO SA KATOTOHANAN AT IHAYAG MO ANG KANYANG SALITA SA IBA… wag tayong mag isip ng anu-ano o mga sabi-sabi lang ng mga tao, basahin natin at unawain kung anong sinasabi ng Bibliya o Salita ng Diyos… ang kalooban Niya at gabay upang ikaw ay mapabuti.

Wag tayong mabuhay sa layaw o mga pantasya sa TV o sa kung ano-anong mga pinapakita ng mundo na nakakasama sa mga kabataan tulad ng mga malalaswang panoorin o mga bisyo… ituro natin sa mga kabataan to be MATURED AND RESPONSIBLE PEOPLE sa mga desisyon at gagawin nila para sa kanilang kinabuksan.

Magpakita tayo ng halimbawa at I RESPETO ANG ATING KAPWA NG MAY PAG-IBIG AT PANG-UNAWA, let us be humble, honest and simple Christians… SAMBAHIN NATIN ANG DIYOS SA ESPIRITU AT KATOTOHANAN, maging matuwid at gawin ang nararapat MAY PAG-ASA PA HABANG MAY BUHAY! Tulungan natin ang ating kapwa.

(May mga taong makasarili na ma pride ang winawalang kabuluhan ang mga bagay ito dahil inisip nila ang sarili nila, KAWALAN NG PANG-UNAWA SA SALITA NG DIYOS at paninisi sa Diyos dahil sa mga nangyayari sa buhay nila na kagagawan din nila, at kung ano-anong bintang nila sa tunay na Kristianismo)

ITUWID NATIN ANG MGA PAGKAKAMALI NOON… Oo walang taong perpekto maging ako maraming pagkukulang pero salamat dahil ako ay niligtas at binago ni Kristo, maging halimbawa natin ang mga naunang Kristianong nag-alay ng Kanilang buhay para sa Panginoon.

Malalampasan natin ang mga bawat pagsubok let us be POSITIVE AT WAG SUSUKO SA LABAN, sama-sama tayo sa laban para sa kapwa at para sa bayan… ang pagsamba sa mga diyus-diyosan o ibang diyos ang siyang nagpapahirap sa mga tao at nagdadala ng sumpa.

OUR FIGHT AGAINST CORRUPTION AND IMMORALITY!!!

“Tanggalin na natin ang SIGARILYO AT ALAK NA SUMISIRA SA ATING KATAWAN… ang sugal habang walang mapakain sa pamilya, ang droga na sumisira sa kinabukasan ng kabataan at ng mga tao…”

Mahalin ang Pamilya at MAGING TAPAT SA ASAWA, NO TO PREMARITAL SEX, PROSTITUTION, FORNICATION AND ADULTERY… labanan natin maging ang pornograpiya at piracy at anumang illegal na gawain.

ITULOY ANG LABAN AGAINST CORRUPT OFFICIALS o mga Kumpanyang lalong nagpapahirap sa mga mahihirap, WAG IBENTA ANG ATING BOTO… VOTE FOR THE RIGHT ONE!

Pagandahin ang ating mga kapaligiran at I develop bawat lugar sa Pilipinas… na makipag coordinate ang mga iskwaters sa Pamahalaan at wag magsiksikan sa Manila, MORE BUSINESS INVESTORS AND EMPLOYMENT, IMPROVE EDUCATION AND HEALTH, INFRUSTRUCTURES…

Ang Seguridad, HUSTISYA AT DEPENSA NG BANSA laban sa mga naninikil sa ating Karapatan… tulad ng mga MASAMANG KOMUNISTANG BANSA AT TERRORISMO… DEVELOP OUR MILITARY AND TECHNOLOGIES.

“Nakikitang malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Diyos upang GANTIMPALAAN ANG MGA TAPAT NIYANG LINGKOD at kasama Niyang maghahari magpakailanman… at upang HATULAN ANG MGA DI SUMAMPALATAYA SA PANGINOONG HESUS na lalong nabuhay sa kasamaan imbis na magsisi at ibagsak ang kaharian ni Satanas ANG KANILANG KASASAPITAN SA APOY NG IMPYERNO… “

Join Our Partner Groups at Facebook search this then click groups for fellowship and sharing, building friendship:

KRISTIANONG PINOY PARTY OR PILIPINAS SA PAGBABAGO 2012 (Just choose to this groups)

UNITED FRONT! (Description: This group has 8000 Members with Star Icon)

WANTED SWEETHEART! (Description: With 2, 800 Members with dove icon)

-BY JAMES307 (ADMIN OF THIS GROUPS) –FROM: BY BAPTIST EVANGELICAL PHILIPPINES…
Our Blog and for Site/Forum: http://mygatewaylink.blog.com/
THANK YOU PO SA INYONG ORAS AT PAGBABASA… OPEN PO ANG MENSAHE AT GRUPO SA LAHAT, WALANG SAPILITAN AND WITH RESPECT.