Lead

Sep 24 13 12:59 AM

Tags : :

Ayon sa Bibliya, oo. Dios si Cristo. Siya ay may likas ng Dios dahil siya ay nasa anyo ng Dios ayon sa Filipos 2:6.

Hindi anyo ng tao o anghel kungdi anyo ng Dios mismo.

Pero ayon sa Juan 1:14 at 1 Timoteo 2:5, si Cristo ay Tao din siya sa likas. sabihin si Cristo ay may dalawang likas sa iisang persona.

Last Edited By: radzmatthew Sep 24 13 1:05 AM. Edited 1 time